Search
Close this search box.

Η ανδρική γονιμότητα μετά τον καρκίνο

Μια περίπλοκη διαδικασία που συλλέγει και προσεκτικά μεταφέρει σπέρμα από τον ιστό των όρχεων, έχει βοηθήσει άνδρες που κάποτε θεωρούνταν στείροι να τεκνοποιήσουν. Άνδρες λοιπόν που στο παρελθόν έλαβαν θεραπεία για τον καρκίνο, χάνοντας έτσι την αναπαραγωγική τους ικανότητα, μπόρεσαν με τη βοήθεια αυτής της τεχνικής να αποκτήσουν παιδί.

Η μελέτη που δημοσίευσε τα αποτελέσματα ανέφερε πως 20 παιδιά γεννήθηκαν αφού οι πατέρες τους υποβλήθηκαν σε αυτή τη διαδικασία.  Το σπέρμα που λήφθηκε από τον ιστό του όρχεως, εγχύθηκε μέσα σε ωάρια που είχαν αφαιρεθεί από τη γυναίκα. Από τους 73 άνδρες που συμμετείχαν στη μελέτη, οι 15 έγιναν πατέρες.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τη τεχνική αυτή ως κατάλληλη για τους άνδρες που έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, εκθέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη γονιμότητα τους.  Οι περισσότεροι από αυτούς του άνδρες έχουν ενημερωθεί από τους ιατρούς τους ότι είναι στείροι, διότι ενώ οι άνδρες παράγουν υπό φυσιολογικές συνθήκες εκατομμύρια σπερματοζωάρια , στους άνδρες αυτούς μόνο χάρη στη τεχνική αυτή μπορεί να συλλεχθούν μια- 2 δεκάδες κύτταρα. Η τεχνική εφαρμόζεται ενώ ο ασθενής βρίσκεται υπό αναισθησία ολική ή τοπική. Οι χειρουργοί χρησιμοποιούν ένα ενδοσκόπιο στο εσωτερικό του όρχεως μέχρι να εντοπίσουν το σπέρμα το οποίο και αποσπούν και εγχύουν μέσα στα ωάρια για να τα γονιμοποιήσουν. Η τεχνική περά από την περίπτωση των καρκινοπαθών, χρησιμοποιείται και όταν η αζωοσπερμία έχει άλλα αίτια όπως είναι κάποιος τραυματισμός του αναπαραγωγικού συστήματος, γενετικές καταστάσεις, ή απλά η μικρή παραγωγή σπέρματος.

Οι 73 άνδρες που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη, είχαν όλοι λάβει χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση διάφορων τύπων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων, του λεμφώματος, της λευχαιμίας, του καρκίνου των όρχεων και του σαρκώματος. Κανένας τους δεν είχε καταψύξει δείγμα σπέρματός του πριν τη θεραπεία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία πριν μπουν στην εφηβεία.

Οι χημειοθεραπείες σήμερα δεν είναι τόσο τοξικές για το αναπαραγωγικό σύστημα, αλλά τα 2/3 των θεραπευόμενων συνεχίζουν  να εμφανίζουν αζωοσπερμία μετά το πέρας της αγωγής. Στους άνδρες αυτούς συνήθως συστήνεται να σκεφτούν ως λύση την υιοθεσία ή τη χρησιμοποίηση σπέρματος από δωρεά. Η παρούσα μελέτη συνοψίζει τα αποτελέσματα χρησιμοποίησης της τεχνικής εξαγωγής σπέρματος από τον όρχι, σε ασθενείς μετά από χημειοθεραπεία από το 1995 εώς το 2009. Το σπέρμα εξάχθηκε με επιτυχία στο 37% των περιπτώσεων, σε 27 δηλαδή από τους 73 ασθενείς. Σε αυτούς τους ασθενείς η πιθανότητα γονιμοποίησης ήταν 57% για κάθε ωάριο. Οι μισές γυναίκες από αυτές που έλαβαν τα γονιμοποιημένα ωάρια έμειναν τελικά έγκυες και το 42% αυτών γέννησαν ζωντανούς απογόνους. Πιο συγκεκριμένα 15 γεννήσεις έλαβαν χώρα, ενώ πέντε από τις κυήσεις ήταν δίδυμες, καταλήγοντας σε συνολικά 20 υγιείς απογόνους.

Οιειδικοί λένε πως ανάλογα με τον τύπο και τη δόση της χημειοθεραπείας, η αζωοσπερμία, ή η απουσία σπέρματος μπορεί να εμφανιστούν στο 70-100% των ασθενών. Ιδιαίτερα  η πιθανότητα αζωοσπερμίας μετά τη χορήγηση συγκεκριμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιμετώπιση του λεμφώματος, αγγίζει το 100%.

Βρέθηκε πως οι ασθενείς που είχαν λάβει θεραπεία για καρκίνο των όρχεων είχαν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας (85%) στην εξαγωγή του σπέρματος, παρά το γεγονός ότι είχαν μόνο ένα όρχι. Τα αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας στους ασθενείς με λέμφωμα ήταν 26-36%, ενώ στην περίπτωση αυτών που επιβίωσαν από το σάρκωμα τα ποσοστά επιτυχίας της τεχνικής ήταν τα χαμηλότερα.

Ένα σημαντικό επίσης εύρημα, είναι ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν με τη βοήθεια αυτής της τεχνικής, ήταν υγιή χωρίς κανένα πρόβλημα. Το εύρημα αυτό συμφωνεί και με τα αποτελέσματα άλλων μεγάλων μελετών, όπου δεν αναφέρεται μεγαλύτερος κίνδυνος συγγενούς ανωμαλίας ή κακοήθειας στα παιδιά που γεννήθηκαν από γονείς που είχαν λάβει χημειοθεραπεία.

Η σύσταση των ειδικών είναι οι άνδρες να φυλάσσουν το σπέρμα τους σε ειδική τράπεζα πριν τη χημειοθεραπεία. Αν κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό, ή ένα ο ασθενής είναι πολύ νέος για να παράγει σπέρμα, η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να  βοηθήσουν  κάποιους άνδρες να τεκνοποιήσουν.

Πηγή :Medicalnewstoday

Διαβάστε Επίσης