Search
Close this search box.

Ιατρικές Δημοσιεύσεις

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τις διεθνείς συλλογικές ιατρικές δημοσιεύσεις των ιατρών του ομίλου σε μια ποικιλία θεμάτων.

Οι γιατροί μας διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη βελτίωση πολλών σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών διεθνώς, καθώς και στις τελευταίες πρωτοποριακές ολιστικές θεραπείες της ανδρικής σεξουαλικής δυσλειτουργίας και υπογονιμότητας .

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους ασθενείς να ενημερωθούν από τις εκδόσεις αυτές, ώστε να κατανοήσουν λεπτομερέστερα τις τεχνικές πτυχές των θεραπειών που προσφέρουμε *

* Λόγω των περιορισμών στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τις εκδοτικές εταιρίες, δεν μπορούμε να αναδημοσιεύσουμε τις επιστημονικές εργασίες στην ιστοσελίδα μας .

Μπορείτε να αντιγράψτε και να επικολλήστε τον τίτλο του εγγράφου στο Google όπου μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έγγραφα και τα αποσπάσματα των εργασιών.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο σύγγραμμα , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 1. Hofner T, Pfitzenmaier J, Alrabadi A, Pahernik S, Hadaschik B, Wagener N, Djakovic N, Haferkamp A, Hohenfellner M. PSA density lower cutoff value as a tool to exclude pathologic upstaging in initially diagnosed unilateral prostate cancer: impact on hemiablative focal therapy. World J Urol. 2012
 2. Hofner T, Haferkamp A, Knapp L, Pahernik S, Hadaschik B, Djakovic N, Wagener N, Hohenfellner M. Preoperative hydronephrosis predicts advanced bladder cancer but is not an independent factor for cancer-specific survival after radical cystectomy. Urol Int. 2011
 3. Gimpel C, Masioniene L, Djakovic N, Schenk JP, Haberkorn U, Tönshoff B, Schaefer F. Complications and long-term outcome of primary obstructive megaureter in childhood. Pediatr Nephrol. 2010
 4. Vasiliadis K, Knaebel HP, Djakovic N, Nyarangi-Dix J, Schmidt J, Büchler M. Challenging surgical management of a giant inguinoscrotal hernia: report of a case. Surg Today. 2010
 5. Pfitzenmaier J, Pahernik S, Buse S, Haferkamp A, Djakovic N, Hohenfellner M. Survival in prostate cancer patients > or = 70 years after radical prostatectomy and comparison to younger patients. World J Urol. 2009
 6. Djakovic N, Wagener N, Adams J, Gilfrich C, Haferkamp A, Pfitzenmaier J, Toenshoff B, Schmidt J, Hohenfellner M. Intestinal reconstruction of the lowerurinary tract as a prerequisite for renal transplantation. BJU Int. 2009
 7. Pfitzenmaier J, Pritsch M, Haferkamp A, Jakobi H, Fritsch F, Gilfrich C, Djakovic N, Buse S, Pahernik S, Hohenfellner M. Is the body mass index a predictor of adverse outcome in prostate cancer after radical prostatectomy in a mid-European study population? BJU Int. 2009
 8. Pfitzenmaier J, Gilfrich C, Pritsch M, Herrmann D, Buse S, Haferkamp A, Djakovic N, Pahernik S, Hohenfellner M. Vaporization of prostates of > or =80 mL  using a potassium-titanyl-phosphate laser: midterm-results and comparison with prostates of <80 mL. BJU Int. 2008
 9. Djakovic, N., A. Haferkamp, and M. Hohenfellner, [Hypospadias]. Urologe A, 2007
 10. Haferkamp, A. and N. Djakovic, Editorial comment on: Urethral reconstruction using the radial forearm free flap: experience in oncologic cases and gender reassignment. Eur Urol, 2007
 11. Adams J, Djakovic N, Gilfrich C, Pfitzenmaier J, Buse S, Haferkamp A, Hohenfellner M. Ureteric replacement with Meckel’s diverticulum. BJU Int. 2007
 12. Djakovic, N., N. Wagener, and M. Hohenfellner Funicolysis and orchidopexy Aktuelle Urol, 2006
 13. Dorsam, J., S. Buse, and N. Djakovic, Peyronie’s disease Current conservative and non-invasive treatment options. Urologe A, 2005
 14. Radojicic, Z.I., N. Djakovic et al., ‘Pseudospongioplasty’ in the repair of a urethral diverticulum. BJU Int, 2004
 15. Basting, R.F., N. Djakovic, and P. Widmann, Use of water jet resection in organ-sparing kidney surgery. J Endourol, 2000. 14(6): p. 501-5.
 16. Basting, R.F., N. Djakovic et al., Use of water jet resection in renal surgery: early clinical experiences. Eur Urol, 2000. 38(1): p. 104-7.
 17. Ikic, D., N. Djakovic et al., Basal cell carcinoma treated with interferon. Int J Dermatol, 1991. 30(10): p. 734-7.
 18. Ikic, D., N. Djakovic et al., Interferon therapy for basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol, 1991. 29(9): p. 342-6.
 19. Ikic, D., N. Djakovic et al., Treatment of squamous cell carcinoma with interferon. Int J Dermatol, 1991.30(1): p. 58-61.
 20. Kuehhas FE, Spilotros M, De Luca F, Garaffa G, Christopher N, Ralph D. A modified metoidioplasty technique for Female to Male Transsex patients. in progress 
 21. Spilotros M, Kuehhas FE, De Luca F, Garaffa G, Christopher N, Ralph D. Outcomes and risk factors in vaginectomy for Female-to-Male transsexuals. J Sex Med submitted
 22. Toepker M, Kuehhas FE, Kienzl D, Herwig R, Spazierer E, Krauss B, Weber M, Herold CJ, Ringl H. Dual-energy CT with a split bolus: A one-stop shop for patients with suspected urinary stones? J Urol accepted
 23. Kuehhas FE, Kueronya V, Djakovic N. Experience with VY- Meatoplasty for the treatment of meatal lichen sclerosus. in progress
 24. Kuehhas FE, Golan R, Kueronya V, Djakovic N. Experience with inlay-onlay 1-stage urethroplasty in severe hypospadias and redo surgery – buccal mucosa inlay with penile island skin flap onlay. BJU Int 2014 submitted
 25. Schoenthaler M, Avcil T, Sevcenco S, Nagele U, Hermann TE, Kuehhas FE, Shariat SF, Frankenschmidt A, Wetterauer U, Miernik A. Single-Incision Transumbilical Surgery (SITUS) versus Single-Port Laparoscopic Surgery and conventional laparoscopic surgery: a prospective randomized comparative study of performance with novices in a dry laboratory. World J Urol. 2014 Feb 23. 
 26. Kuehhas FE, Sharma V, Sevcenco S, Javadli E, Herwig R, Szarvas T, Schatzl G, Weibl P, Miernik A, Schoenthaler M. Reply by the authors. Urology. 2013 Nov;82(5):1192-3. 
 27. Kuehhas FE, Egydio PH. The STAGE Technique (Superficial Tunica Albuginea Geometric-based Excision) for the Correction of Biplanar Congenital Penile Curvature. J Sex Med 2013 J Sex Med. 2014 Jan;11(1):299-306
 28. Schoenthaler M, Buchholz N, Farin E, Ather H, Bach C, Bach T, Denstedt JD, Fritsche M, Grasso M, Hakenberg OW, Herwig R, Knoll T, Kuehhas FE, Liatsikos E, Liske P, Marberger M, Osther PJ, Reis Santos JM, Sarica K, Seitz C, Straub M, Traxer O, Trinchieri A, Turney B, Miernik A. The Post-Ureteroscopic Lesion Scale (PULS): a multicentre videobased evaluation of inter-rater reliability. World J Urol. 2013 Oct 18.
 29. Miernik A, Sevcenco S, Kuehhas FE, Bach C, Buchholz N, Adams F, Wilhelm K, Schoenthaler M. Bringing Excellence into Urology – How to  Improve the Resident’s Training in the Future? Arab J Urol 2013: accepted
 30. Miernik A, Farin E, Kuehhas FE, Karcz WK, Keck T, Wengenmayer T, Kollum M, Bach C, Buchholz N, Schoenthaler M. The Freiburg Index of Patient Satisfaction (FIPS): Interdisciplinary validation of a new psychometric questionnaire to describe treatment-related patient  satisfaction after interventional and surgical procedures. Chirurg. 2013 Jun;84(6):511-8.
 31. Egydio PH, Kuehhas FE. Distal penile shaft reconstruction and reinforcement: the “double-windsocks” technique. J Sex Med. 2013 Oct;10(10):2571-8. 
 32. Kuehhas FE, Miernik A, Sharma V, Sevcenco S, Javadli E, Herwig R, Szarvas T, Schoenthaler M, Schatzl G, Weibl P. A prospective evaluation of pain associated with stone passage, stents and stent removal based on a visual analogue scale. Urology. 2013 Sep;82(3):521-5.
 33. Sansalone S, Garaffa G, Vespasiani G, Zucchi A, Kuehhas FE, Herwig R, Silvani M, Pecoraro S, Loreto C, Leonardi R. Glans reconstruction with the use of an inverted urethral flap after distal penile amputation for carcinoma. Arch Ital Urol Androl. 2013 Apr 19;85(1):24-7.
 34. Egydio PH, Kuehhas FE. Treatment modalities for fibrosis of the corpora cavernosa. Arab J Urol: accepted
 35. Miernik A, Kuehhas FE, Wilhelm K, Adams F, Schoenthaler M.  Patientenzufriedenheit nach Steintherapie. Urologische Nachrichten Special 10/2012 
 36. Kuehhas FE, Egydio PH, Sansalone S. Penile length and girth restoration in severe Peyronie’s disease using circular and longitudinal grafting. BJU Int. 2013 Apr;111(4 Pt B):E213-9.
 37. Bagrodia A, Kuehhas FE, Gayed BA, Wood CG, Raman JD, Kapur P, Derweesh IH, Bensalah K, Sagalowsky AI, Shariat SF, Lotan Y, Margulis V. Comparative Analysis of Oncologic Outcomes of Partial Ureterectomy vs Radical Nephroureterectomy in Upper Tract Urothelial Carcinoma. Urology. 2013 Mar 20. doi:pii: S0090-4295(13)00142-8.
 38. Sevcenco S, Kuehhas FE, Heinz-Peer G, Köstler W, Susani M, Haitel A, Klingler HC. Malignant Giant cell tumor of the kidney: Review of the literature and case report. Urology. 2012 Nov;80(5):e67-8 
 39. Kuehhas FE, Miernik A, Sevcenco S, Tosev G, Oezsoy M, Schoenthaler M, Klingler HC, Lassmann J. The incidence of balanitis xerotica obliterans in boys aged less than 10 years. Urol Int. 2013;90(4):439-42. 
 40. Kuehhas FE, Miernik A, Sevcenco S, Tosev G, Weibl P, Schoenthaler M, Lassmann J. Predictive power of objectivation of phimosis grade on outcomes of topical 0.1% bethametasone treatment of phimosis. Urology. 2012 Aug;80(2):412-6. 
 41. Kuehhas FE, Egydio PH. Superficial tunica albuginea excision, using geometric principles, for the correction of congenital penile curvature. BJU Int. 2012 Jul 12.
 42. Miernik A, Schoenthaler M, Wilhelm K, Kuehhas FE, Farin E, Bach C, Buchholz N. FURS improved – A proposal for a unique completely standardised technique that achieves superior results. Urology: accepted.
 43. Schoenthaler M, Wilhelm K, Kuehhas FE, Farin E, Bach C, Buchholz N, Miernik A. Post-Ureteroscopic Lesion Scale (PULS): a new management modified organ injury scale – evaluation in 435  ureteroscopic patients. J Endourol. 2012 Nov;26(11):1425-30. 
 44. Kuehhas FE, Weibl P, Tosev G, Schatzl G, Heinz-Peer G. Multidetector computed tomography virtual cystoscopy: an effective diagnostic tool in patients with hematuria. Urology. 2012 Feb;79(2):270-6. 
 45. Kuehhas FE, Weibl P, Georgi T, Djakovic N, Herwig R. Peyronie’s Disease: Nonsurgical Therapy Options. Rev Urol. 2011;13(3):139-46. 
 46. Kuehhas FE, Naegele R, Eckersberger E, Margreiter M, Herwig R, Kazzazi A, Djavan B.. Urinary continence after Radical Prostatectomy: the Patient Perspective. Can J Urol. 2011 Aug;18(4):5811-8. 
 47. Kuehhas F, Djakovic N, Hohenfellner M. Infantile enuresis a wide spread problem: current state of the art therapy and future trends. Rev Urol. 2011;13(1):1-5. 
 48. Kuehhas F, Hohenfellner M. Robotic Surgery in Urology. European Urological Review; 2010;5(1):69-77
 49. Farr A, Herout R, Margreiter M, Kuehhas F, Djavan B. Oncological update: new findings in bladder and prostate cancer: highlights from the 25th anniversary congress of the European association of urology, April 16-20, 2010, Barcelona, Spain. Rev Urol. 2010 Spring;12(2-3):e129-33.
 50. Dianat S, Margreiter M, Eckersberger E, Finkelstein J, Kuehhas F, Herwig R, Ayati M, Lepor H, Djavan B. Gene polymorphisms and Prostate Cancer: The Evidence. BJU Int. 2009 Dec;104(11):1560-72 
 51. Kuehhas F, Djavan B. New Findings in Prostate Cancer: Highlights of the 24th Annual Congress of the European Association of Urology, March 17–21, 2009, Stockholm, Sweden. Rev Urol. 2009 Summer;11(3):169-72. 
 52. Kuehhas F, Djavan B. New findings in prostate cancer: highlights from the 23rd annual congress of the European association of urology, march 26-29, 2008, Milan, Italy. Rev Urol. 2008 Fall;10(4):290-3. 
 53. Kuehhas F, Djavan B. New findings in bladder and prostate cancer: highlights of the 22nd annual congress of the European association of urology, march 21-24, 2007, Berlin, Germany. Rev Urol. 2007 Fall;9(4):214-9.
 54. Djavan B, Marihart S, Kuehhas F, Rom M, Partin A, Schalken J, Sekeres T. Resveratrol und neu synthetisierte Resveratrol-Analoga zur Therapie des Prostatakarzinoms. Urologe A. 2007 Sep;46(9):1101-3.
 55. Herwig R, Djavan B, Kramer G, El-Taieb MA, Kuehhas F, Leers M, Marberger M. Prostatakarzinomscreening durch einen neuen Marker auf der Basis zirkulierender Blutmakrophagen?. Urologe A. 2007 Sep;46(9):1066-70.
 56. Duišin D, Batinić B, Barišić J, Djordjevic ML, Vujović S, Bizic M. PERSONALITY DISORDERS IN PERSONS WITH GENDER IDENTITY DISORDER. ScientificWorldJournal 2014 (2014), Article ID 809058, 7 pages
 57. Vujović S, Popović S, Mrvošević-Marojević L, Ivović M, Tančić-Gajić M, Stojanović M, Barać M, Barać B, Kovačević B, Duišin D, Barišić J, Djordjevic ML, Micić D. FINGER LENGTH RATIOS IN SERBIAN TRANSSEXUALS. ScientificWorldJournal 2014 (2014), Article ID 763563, 4 pages
 58. Bizic M, Kojovic V, Duisin D, Stanojevic D, Vujovic S, Milosevic A, Korac G, Djordjevic ML. AN OVERVIEW OF NEOVAGINAL RECONSTRUCTION OPTIONS IN MALE TO FEMALE TRANSSEXUALS. ScientificWorldJournal 2014 (2014), Article ID 638919, 8 pages
 59. Djordjevic ML. Graft Surgery in Extensive Urethral Stricture Disease. Curr Urol Rep. DOI: 10.1007/s11934-014-0424-3.
 60. Djordjevic ML, Palminteri E, Martins F. MALE GENITAL RECONSTRUCTION FOR THE PENILE CANCER SURVIVOR. Curr Opin Urol. 2014 Jul;24(4):427-33.
 61. Gómez RG, Storme O, Catalán G, Marchetti P, Djordjevic M. TRAUMATIC TESTICULAR DISLOCATION. Int Urol Nephrol. 2014 May 29. [Epub ahead of print] PMID:24869967
 62. Djordjevic ML. Primary and Secondary Reconstruction of the Neophallus Urethra. In: Brandes SB and Morey AF, Eds. Advanced Male Urethral and Genital Reconstructive Surgery, 2nd Edition. New York: Humana Press; 2014. p. 493-505.
 63. Djordjevic ML. Sexual Reassignment Surgery: Male to Female. In: Salgado CJ and Redett R, Eds. Aesthetic and Functional Surgery of the Genitalia. New York: Nova Publishers; 2014.
 64. Djordjevic ML, Bumbasirevic MZ, Krstic Z, Bizic MR, Stojanovic BZ, Miocinovic R, Santucci RA. SEVERE PENILE INJURIES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: RECONSTRUCTION MODALITIES AND OUTCOMES. Urology 2014; 83:465-470.
 65. Kojovic V, Djordjevic ML, Bizic M, Majstorovic M. UNRECOGNIZED ANTERIOR URETHRAL VALVES AS A CAUSE OF RENAL FAILURE. Cent. Eur. J. Med. 2013; 8: 343-345.
 66. Djordjevic M, Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Vukadinovic V, Korac G, Krstic Z. EPISPADIAS REPAIR AFTER FAILED SURGERY IN CHILDHOOD. Eur J Pediatr Surg. 2013 Feb;23(1):67-71.
 67. Djordjevic ML, Kojovic V. PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION AND TUNICA ALBUGINEA INCISION WITHOUT GRAFTING IN THE TREATMENT OF PEYRONIE’S DISEASE WITH ERECTILE DYSFUNCTION. Asian J Androl. 2013 May;15(3):391-4.
 68. Djordjevic ML, Bizic MR. COMPARISON OF TWO DIFFERENT METHODS FOR URETHRAL LENGTHENING IN FEMALE TO MALE (METOIDIOPLASTY) SURGERY. J Sex Med. 2013 May;10(5):1431-8.
 69. Djordjevic ML, Bizic MR, Martins F, Kojovic V, Krstic Z. TREATMENT FOR FAILED EPISPADIAS REPAIR PRESENTING IN ADULTS. J Urol. 2013;190:165-70.
 70. Djordjevic M, Santucci R(2012). PENILE RECONSTRUCTIVE SURGERY. New achievements. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.
 71. Stojanovic B, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Djordjevic M. PENILE CURVATURE INCIDENCE IN HYPOSPADIAS: CAN IT BE DETERMINED? Advances in Urology, Hindawi Publishing Corporation, Advances in Urology, Volume 2011, Article ID 813205, 4 pages.
 72. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Stojanovic B, Krstic Z, Djordjevic M. URETHRAL RECONSTRUCTION IN SEVERE HYPOSPADIAS USING BUCCAL MUCOSA GRAFT AND PENILE SKIN FLAP. Srp Arh Celok Lek, 2011;139:631-637.
 73. Djordjevic ML, Bizic M. CIRURGIA DE TRANSGENITALIZACAO MULHER-HOMEM (FEMALE TO MALE SEX REASIGNMENT SURGERY). In Transgender Medicine, da Silva EA (ed.), Brasil, 2011, P. 129-148.
 74. Djordjevic ML, Stanojevic DS, Bizic MR. RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY: CLINICAL EXPERIENCE AND OUTCOMES IN 86 CASES. J Sex Med, 2011; 8(12):3487-94.
 75. Labus LD, Djordjevic ML, Stanojevic DS, Bizic MR, Stojanovic BZ, Cavic TM. RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY IN PATIENTS WITH VAGINAL AGENESIS: SEXUAL AND PSYCHOSOCIAL OUTCOMES. Sex Health. 2011; 8(3):427-30.
 76. Djordjevic ML, Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Vukadinovic V, Korac G. “HANGING” OF THE BUCCAL MUCOSAL GRAFT FOR URETHRAL STRICTURE REPAIR AFTER FAILED HYPOSPADIAS. J Urol. 2011;185(6):2479-82.
 77. Djordjevic ML, Santucci R. IN MEMORY OF SAVA V. PEROVIĆ. Urology, 2010, 76:1273-1274.
 78. Stanojevic D, Djordjevic ML, Martins F, Rudic J, Stanojevic M, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V. REPAIR OF VESICOVAGINAL FISTULA CAUSED BY RADIATION THERAPY WITH LABIA MAJORA SKIN FLAP. Srp Arh Celok Lek 2010; 138(5-6):356-361.
 79. Djordjevic ML. PENILE ENHANCEMENT SURGERY. J Dtsch Dermatol Ges. 2010 Sep;8(9):645-7.
 80. Djordjevic ML, Bizic M, Stanojevic D, Bumbasirevic M, Kojovic V, Majstorovic M, Acimovic M, Pandey S. URETHRAL LENGTHENING IN METOIDIOPLASTY (FEMALE TO MALE SEX REASSIGNMENT SURGERY) BY COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LABIA MINORA FLAP. Urology, 2009, 74:349-353.
 81. Djordjevic ML, Stanojevic D, Kojovic V, Ducic S, Joksic I, Pavicevic P, Smoljanic Z, Bizic M, Majstorovic MJ. COMPLETE BLADDER DUPLICATION WITH SEVERE UROGENITAL MALFORMATIONS. Eur J Pediatr Surg. 2009, 19:410-412.
 82. Djordjevic ML, B. Stojanovic, M. Stojsavljevic, S. Ducic, M. Bizic, M. Majstorovic. INCIDENCE OF PENILE CURVATURE IN VARIOUS FORMS OF HYPOSPADIAS. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2009(137)7-8:391-395.
 83. Vujovic S, Popovic S, Sbutega-Milosevic G, Djordjevic M, Gooren L. TRANSSEXUALISM IN SERBIA: A TWENTY-YEAR FOLLOW-UP STUDY. J Sex Med., 2009, 6(4):1018-1023.
 84. Perovic SV, Djinovic RP, Bumbasirevic MZ, Santucci RA, Djordjevic ML, Kourbatov D. SEVERE PENILE INJURIES: A PROBLEM OF SEVERITY AND RECONSTRUCTION. BJU Int. 2009, 104(5):676-87.
 85. Djordjevic ML, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Vujovic S, Milosevic A, Korac G, Perovic SV. METOIDIOPLASTY AS A SINGLE STAGE SEX REASSIGNMENT SURGERY IN FEMALE TRANSSEXUALS: BELGRADE EXPERIENCE. J Sex Med., 2009, 6(5):1306-1313.
 86. Djordjevic ML. PENILE RECONSTRUCTIVE SURGERY. Editorial. Advances in Urology, 2008. Hindawi Publishing Corporation, Advances in Urology, Volume 2008, Article ID 5640328.
 87. Djordjevic ML, Majstorovic M, Stanojevic D, Bizic M, Ducic S, Kojovic V, Vukadinovic V, Korac G, Perovic S. ONE-STAGE REPAIR OF SEVERE HYPOSPADIAS USING COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LONGITUDINAL DORSAL SKIN FLAP. Eur J Pediatr Surg. 2008;18(6):427-30.
 88. Djordjevic ML, Majstorovic M, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Vukadinovic V, Korac G, Krstic Z and Perovic S. COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND DORSAL PENILE SKIN FLAP FOR REPAIR OF SEVERE HYPOSPADIAS. Urology, 2008 May, 71(5):821-825.
 89. Stanojevic DS, Djordjevic ML, Milosevic A, Sansalone S, Slavkovic Z, Ducic S, Vujovic S, Perovic SV. SACROSPINOUS LIGAMENT FIXATION FOR NEOVAGINAL PROLAPSE PREVENTION IN MALE-TO-FEMALE SURGERY. Urology, 2007 Oct;70(4):767-71.
 90. Perovic SV, Djinovic R, Bumbasirevic M, Djordjevic M, Vukovic P. TOTAL PHALLOPLASTY USING A MUSCULOCUTANEOUS LATISSIMUS DORSI FLAP. BJU Int. 2007;100(4):899-905.
 91. Djordjevic ML. REPLY TO DR NUHOGLU ET AL.’S LETTER TO THE EDITOR RE: MIROSLAV L. DJORDJEVIC, SAVA V. PEROVIC, ZORAN SLAVKOVIC AND NENAD DJAKOVIC. LONGITUDINAL DORSAL DARTOS FLAP FOR PREVENTION OF FISTULA AFTER A SNODGRASS HYPOSPADIAS PROCEDURE. Eur Urol. 2007 Mar;51(3):857
 92. Djordjevic ML, Bumbasirevic MZ, Vukovic PM, Sansalone S, Perovic SV. MUSCULOCUTANEOUS LATISSIMUS DORSI FREE TRANSFER FLAP FOR TOTAL PHALLOPLASTY IN CHILDREN. J Pediatr Urol, 2006; 2(4): 333-339.
 93. Djordjevic ML, Perovic SV, Slavkovic Z, Djakovic N. LONGITUDINAL DORSAL DARTOS FLAP FOR PREVENTION OF FISTULA AFTER A SNODGRASS HYPOSPADIAS PROCEDURE. Eur Urol, 2006;50(1):53-7.
 94. Perovic SV, Byun JS, Scheplev P, Djordjevic ML, Kim JH, Bubanj T. NEW PERSPECTIVES OF PENILE ENHANCEMENT SURGERY: TISSUE ENGINEERING WITH BIODEGRADABLE SCAFFOLDS. Eur Urol, 2006;49(1):139-47.
 95. Djordjevic ML, Perovic SV, Vukadinovic V. DORSAL DARTOS FLAP IN PREVENTION FISTULA FORMATION IN SNODGRASS HYPOSPADIAS REPAIR. BJU Int, 2005; 95(9):1303-9.
 96. Perovic S, Stanojevic D, Djordjevic M. VAGINOPLASTY IN MALE TO FEMALE TRANSSEXUALS USING PENILE SKIN AND URETHRAL FLAP. Int J Transgenderism, 2005; 8(Vol 1):43-64.
 97. Djordjevic ML, Perovic SV. COMPLEX PENILE JOINING IN CASE OF WIDE PENILE DUPLICATION. J Urol, 2005; 173:587-588.
 98. Perovic S, Djordjevic ML, Kollias A. COMPLEX REPAIR IN FAILED MALE TRANSSEXUAL SURGERY. Eur Urol Video J, 2004; Vol. 10 Nr.4: 20-21
 99. Djordjevic ML, Perovic, S. CLITOROPLASTY IN INTERSEX REPAIR USING DISASSEMBLY TECHNIQUE. Eur Urol Video J, 2004; Vol. 10 Nr.4: 18-19
 100. Radojicic ZI, Perovic SV, Djordjevic ML, Vukadinovic VM, Djakovic N. ‘PSEUDOSPONGIOPLASTY’ IN THE REPAIR OF A URETHRAL DIVERTICULUM. BJU Int.; 2004 Jul; 94(1):126-30.
 101. Bubanj TB, Perovic SV, Milicevic RM, Djordjevic M. SEXUAL BEHAVIOR AND SEXUAL FUNCTION OF ADULTS AFTER HYPOSPADIAS SURGERY: A COMPARATIVE STUDY. J Urol. 2004 May;171(5):1876-9.
 102. Perovic S, Djordjevic M. PENILE DUPLICATION WITH LONG DISTANCE: JOINING WITH SUCCESSFUL OUTCOME. Eur Urol Video J, 2004; Vol. 10 Nr.1: 4-5
 103. Perovic SV, Djordjevic ML: RECONSTRUCAO PENIANA: TECNICA DE SEPARACAO DO PENIS COMO UMA NOVA ABORDAGEM A RECONSTRUCAO CIRURGICA DO ORGAO. In Disfuncao sexual, Teloken C, Da Ros CT and Tannhauser M (eds.), Revinter Ltda, Rio de Janeiro, 2003, pp.192-199
 104. Perovic SV, Djordjevic M. METOIDIOPLASTY: A VARIANT OF PHALLOPLASTY IN FEMALE TRANSSEXUALS. BJU Int.; 2003 Dec;92(9):981-5.
 105. Perovic S, Djordjevic M, Kekic Z, Vukadinovic V. DETRUSORECTOMY WITH RECTUS MUSCLE HITCH AND BACKING. J Pediatr Surg, 2003; 38(11):1637-1641.
 106. Perovic SV, Radojicic Z, Djordjevic M, Vukadinovic V. ENLARGEMENT AND SCULPTURING OF A SMALL AND DEFORMED GLANS. J. Urol., 170:1686-1690, 2003.
 107. Perovic S, Djordjevic M, Kekic Z, Vukadinovic V. BLADDER AUTOAUGMENTATION WITH RECTUS MUSCLE BACKING. J Urol, 2002; 168: 1877-1880.
 108. Perovic S, Djordjevic M, Kekic Z, Djakovic N. PENILE SURGERY/RECONSTRUCTION. Curr Opin Urol, 2002; 12:191-194.
 109. Perovic S, Djordjevic M. PENILE DISASSEMBLY TECHNIQUE TO SURGICAL TREATMENT OF PEYRONIE’S DISEASE. Br J Urol, 2001; 88: 731-739.
 110. Perovic S, Djordjevic M. PENILE LENGTHENING. Br J Urol, 2000; 86: 1028-1033.
 111. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N. KOMPLETTE DISASSEMBLY TECHNIK BEI DER EPISPADIEKORREKTUR-EINE NEUE VARIANTE. In Urologie Trends and Perspektiven, Jonas, U. and Machtens, S.A. (eds.), Biermann Verlag GmbH, Koeln, 2000, 140-144.
 112. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N. PENILE DISASSEMBLY TECHNIQUE IN EPISPADIAS REPAIR: OUR VARIANT. Eur Urol Video J, 2000; Vol.7 Nr. 2: 5-7
 113. Perovic S, Stanojevic D, Djordjevic M. REFINEMENTS IN RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY. Eur Urol Video J, 2000; Vol.7 Nr. 2: 4-5.
 114. Perovic S, Stanojevic D, Djordjevic M. VAGINOPLASTY IN MALE TRANSSEXUALS USING PENILE SKIN AND A URETHRAL FLAP. Br J Urol, 2000; 86: 843-850.
 115. Perovic S, Vukadinovic V, Djordjevic M. AUGMENTATION URETEROCYSTOPLASTY COULD BE PERFORMED MORE FREQUENTLY. J Urol, 2000; 164: 924-927.
 116. Perovic S, Djordjevic M. EXTRAVESICAL DETRUSOR TUNNELING URETEROCYSTONEOSTOMY IN THE SURGICAL TREATMENT OF A MEGAURETER. Eur Urol Video J, 1999; Vol.6 Nr. 1: 8-10.
 117. Perovic S, Vukadinovic V, Djordjevic M, Djakovic N. PENILE DISASSEMBLY TECHNIQUE IN EPISPADIAS REPAIR: VARIANTS OF TECHNIQUE. J Urol, 1999; 162:1181-1185.
 118. Perovic S, Milosevic A, Djordjevic M. A NEW APPROACH TO THE SURGICAL TREATMENT OF PEYRONIE’S DISEASE. Eur Urol Video J, 1999; Vol.6 Nr. 1: 5-
 119. Perovic S, Scepanovic D, Vukadinovic V, Djakovic N, Djordjevic M. TECHNIQUE DE DÉSASSEMBLAGE DU PÉNIS: UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA CHIRURGIE RECONSTRUCTICE DE L’HYPOSPADE. Progrés en Urologie, 1999; 9: 371-379.
 120. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N. A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF PENILE CURVATURE. J Urol, 1998; 160:1123-1127.
 121. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N. PENILE DISASSEMBLY TECHNIQUE IN HYPOSPADIAS REPAIR: A NEW APPROACH. Eur Urol Video J, 1998; Vol.5 Nr. 1: 10-11.
 122. Perovic S, Djordjevic M. A NEW APPROACH IN HYPOSPADIAS REPAIR. World J Urol, 1998; 16: 195-199.
 123. Perovic S, Vukadinovic V, Djordjevic M, Djakovic N. THE PENILE DISASSEMBLY TECHNIQUE IN HYPOSPADIAS REPAIR. Br J Urol, 1998; 81:479-87.
 124. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N. NATURAL ERECTION INDUCED BY PROSTAGLANDIN E1 IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CONGENITAL PENILE ANOMALIES. Br J Urol, 1997; 79:43-46.

Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

2106749349

Ολυμπιονικών και Άγγελου Σικελιανού 1
(Κηφισίας 180-182)
Νέο Ψυχικό 154 51
Αθήνα