Search
Close this search box.

Νέες εξελίξεις στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, ένα κρίσιμο κομμάτι της εξωσωματικής γονιμοποίησης, η εκκόλαψη του εμβρύου, η οποία μέχρι σήμερα γίνεται σε εργαστηριακό σκεύος, μπορεί πλέον να διεξαχθεί μέσα σε μια ειδική συσκευή που τοποθετείται στον κόλπο της γυναίκας.

Επιστήμονες από τις ΗΠΑ και την Κολομβία πιστεύουν πως η συσκευή αυτή που ακούει στο όνομα INVOcell μπορεί να βάλει ένα τέλος στις πολυάριθμες και πολύ ακριβές διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης στις οποίες προβαίνουν πολλές γυναίκες.

Σε μια μικρή μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι τα ποσοστά εγκυμοσύνης ήταν σχεδόν ίδια ανάμεσα στις γυναίκες τα ωάρια των οποίων εκκολάφτηκαν μαζί με τα σπερματοζωάρια σε εργαστηριακό περιβάλλον και στις γυναίκες στις όποιες τα ωάριά τους τοποθετήθηκαν μαζί με τα σπερματοζωάρια στη συσκευή INVOcell για τον ίδιο χρόνο.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια από τις πιο βασικές μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ από το 1981. Σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, περίπου 65.000 μωρά γεννήθηκαν στις ΗΠΑ το 2012 με τη βοήθεια 176.000 κύκλων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που κόστισαν κατά μέσο όρο 10.000 δολάρια ο ένας.

Ένας από τους λόγους που εξηγούν την περιορισμένη χρήση των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε σχέση πάντα με τα ποσοστά υπογονιμότητας, είναι το υψηλό κόστος.

Εν μέρει, το υψηλό κόστος δικαιολογείται από τα συστήματα εκκόλαψης που χρησιμοποιούνται, τα οποία περιλαμβάνουν περιπλοκές συσκευές που απαιτούν ρυθμίσεις και καθημερινούς ποιοτικούς ελέγχους.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι κατάφεραν να απλοποιήσουν την εξωσωματική γονιμοποίηση, έτσι ώστε να μην απαιτεί καθημερινή παρακολούθηση, χωρίς να υπάρχει επίπτωση στα ποσοστά εγκυμοσύνης. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο συνέδριο της αμερικανικής εταιρείας της αναπαραγωγικής ιατρικής που πραγματοποιήθηκε στη Χονολουλού.

Ιδανικές υποψήφιες για την τεχνική INVOcell είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι υπογόνιμες γυναίκες που μπορούν να παράγουν πολλά ζωντανά ωάρια με τη βοήθεια ορμονών που εκλύουν την ωοθυλακιορρηξία.

Η INVOcell είναι μια μικρή κυλινδρική συσκευή, η οποία τοποθετείται μέσα στον κόλπο, όπου στερεώνεται με τη βοήθεια ενός διαφράγματος. Το περιβάλλον του κόλπου αναμένεται να διατηρήσει στα σωστά επίπεδα τη θερμοκρασία, το PH, και τις υπόλοιπες συνθήκες που είναι απαραίτητες για τη γονιμοποίηση και την πρώιμη ανάπτυξη του εμβρύου. Έπειτα από 3-5 ημέρες η συσκευή αφαιρείται από τον κόλπο και τα έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα.

Στη μελέτη συμμετείχαν 33 υπογόνιμες γυναίκες ηλικίας 18-38, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Μετά την ωοληψία ακλούθησε η εκκόλαψη των ωαρίων της κάθε ασθενούς με σπερματοζωάρια σε εργαστηριακό σκεύος για 2-4 ώρες. Ύστερα από αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι 10 ωάρια ανά ασθενή είτε τοποθετήθηκαν στη INVOcell είτε προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της συμβατικής εργαστηριακής εκκόλαψης.

Τα έμβρυα που πρόεκυψαν από τις δύο διαδικασίες δεν διέφεραν ως προς την ποιότητα, ενώ παράλληλα δεν βρέθηκαν να διαφέρουν ούτε τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης ανάμεσα στις δύο ομάδες γυναικών. Συγκεκριμένα, 10 γυναίκες από τις 17 στην ομάδα της INVOcell και 10 από τις 16 στην ομάδα της συμβατικής μεθόδου έμειναν έγκυες.

Οι επιστήμονες θεωρούν την εξέλιξη αυτή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Επισημαίνουν, βέβαια, πως η νέα μέθοδος δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει την κλασική, από τη στιγμή που είναι συγκεκριμένος ο πληθυσμός των γυναικών που μπορεί να επωφεληθεί από αυτή. Μπορεί, όμως, πράγματι να λειτουργήσει αποτελεσματικά για αυτόν τον πληθυσμό.

Μια προηγούμενη μελέτη σχετικά με τη συσκευή INVOcell έδειξε ότι η μέθοδος παραμένει αποτελεσματική και όταν πρέπει να γίνει ενδοκυτταροπλασματική σπερματέγχυση για να επιτευχτεί η γονιμοποίηση του ωαρίου. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν ζευγάρια, τα οποία υποβλήθηκαν σε 172 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου η εκκόλαψη των εμβρύων έγινε μέσα στη συσκευή για τρεις ημέρες. Κατά μέσο όρο, δύο έμβρυα μεταφέρονταν στη μήτρα μετά τη διαδικασία της εκκόλαψης και το ποσοστό επιτυχίας έφθασε το 40%, σχεδόν το ίδιο με αυτό της συμβατικής εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Από ψυχολογικής απόψεως, μάλιστα, η νέα μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει την ευκαιρία στο ζευγάρι να νιώσει ότι συμμετέχει στη διαδικασία της σύλληψης, αφού η γυναίκα φέρει μέσα στο σώμα της το έμβρυο και δεν βρίσκεται στο εργαστήριο.

Το βασικό πλεονέκτημα όμως της μεθόδου είναι το μειωμένο κόστος και η συσκευή έχει ήδη εγκριθεί και χρησιμοποιείται στον Καναδά και σε κάποιες άλλες χώρες. Οι ερευνητές, μάλιστα, σημειώνουν ότι τουλάχιστον τα 2/3 των γυναικών που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση μπορούν να επωφεληθούν από αυτή.

Παράλληλα, τονίζουν ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους. Στη νέα μέθοδο τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται στη συσκευή πριν εξακριβωθεί η γονιμοποίηση. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι σε όλους τους κύκλους που έχουν πραγματοποιήσει με αυτήν την προσέγγιση δεν έτυχε ποτέ να μην έχουν δημιουργηθεί έμβρυα για να μεταφερθούν στη μήτρα.

Πηγή: webmd

Διαβάστε Επίσης