Search
Close this search box.

Αποκατάσταση του πέους μετά από ριζική προστατεκτομή

αποκατάσταση πέους

Η αποκατάσταση του πέους είναι μια ιατρική διαδικασία που λαμβάνει χώρα μετά την ριζική προστατεκτομή. Η ριζική προστατεκτομή είναι μια χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ολόκληρου του προστάτη που συχνά πραγματοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Μια συχνή παρενέργεια της ριζικής προστατεκτομής είναι η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ), επειδή μπορεί να επηρεαστούν τα νεύρα που ελέγχουν τη στύση. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι ιατρικοί εμπειρογνώμονες συνιστούν στους ασθενείς να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης του πέους για να ανακτήσουν τη στυτική τους λειτουργία μετά από αυτή την επέμβαση.

Δύο κοινά συστατικά ενός προγράμματος αποκατάστασης του πέους είναι οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5) (φάρμακα για την ΣΔ χορηγούμενα από το στόμα όπως η ταδαλαφίλη, η σιλδεναφίλη, η βαρδεναφίλη και η αβαναφίλη) και οι ενδοσηραγγώδεις πεϊκές ενέσεις (ενέσεις φαρμάκων απευθείας στο πέος για τη δημιουργία στύσης). Ενώ οι ασθενείς γενικά ανέχονται καλά αυτές τις θεραπείες και το προφίλ ασφαλείας τους είναι εξαιρετικό, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν μια σοβαρή ιατρική κατάσταση που ονομάζεται πριαπισμός, η οποία είναι μια στύση που διαρκεί πάνω από 4 ώρες.

Για να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης πριαπισμού, μια νέα μελέτη εξέτασε τον κίνδυνο πριαπισμού μεταξύ δύο ομάδων ασθενών που χρησιμοποιούν φάρμακα για την στυτική δυσλειτουργία για την αποκατάσταση του πέους.

Η μία ομάδα χρησιμοποίησε ταδαλαφίλη με θεραπεία ενδοσηραγγωδών πεϊκών ενέσεων, ενώ η άλλη ομάδα χρησιμοποίησε σιλδεναφίλη με θεραπεία ενδοσηραγγωδών πεϊκών ενέσεων. Σε σύγκριση με τη σιλδεναφίλη και άλλους αναστολείς PDE5, η ταδαλαφίλη είναι γνωστό ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια δράσης. Διερευνώντας τους πιθανούς κινδύνους πριαπισμού αυτών των δύο στρατηγικών θεραπείας της στυτικής δυσλειτουργίας, αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να αξιολογήσει την ασφάλεια κάθε συνδυασμού φαρμάκων.

Η μελέτη περιελάμβανε 476 άνδρες που υποβλήθηκαν σε αποκατάσταση του πέους μετά από αφαίρεση του προστάτη. Η μέση ηλικία των ατόμων ήταν 62 έτη και ο μέσος χρόνος μετά τη ριζική προστατεκτομή ήταν 5,2 μήνες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: 112 χρήστες ταδαλαφίλης και 364 χρήστες σιλδεναφίλης. Όλοι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν επίσης θεραπεία ενδοσηραγγωδών πεϊκών ενέσεων.

Η ομάδα που περιελάμβανε όσους έπαιρναν ταδαλαφίλη έπαιρναν 5 mg ημερησίως και η ομάδα όσων έπαιρναν σιλδεναφίλη έπαιρναν 25 mg τις ημέρες που δεν γινόταν ένεση. Συλλέχθηκαν τα δημογραφικά και ιατρικά στοιχεία όλων των συμμετεχόντων.

Για την παρούσα μελέτη, ο πριαπισμός ορίστηκε ως στύση διάρκειας ≥4 ωρών και η παρατεταμένη στύση ορίστηκε ως στύση διάρκειας ≥2 ωρών. Οι ασθενείς έπαιρναν ένα φάρμακο που ονομαζόταν ψευδοεφεδρίνη εάν η στύση διαρκούσε 2 ώρες, επικοινωνούσαν με το ιατρικό προσωπικό στις 3 ώρες και αναζητούσαν επείγουσα περίθαλψη στις 4 ώρες.

Συνολικά, η μελέτη διαπίστωσε χαμηλή συχνότητα εμφάνισης πριαπισμού (1,7% για την ταδαλαφίλη, 1,4% για τη σιλδεναφίλη), χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο. Ωστόσο, η ομάδα της ταδαλαφίλης είχε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης παρατεταμένων στύσεων (6,3% έναντι 3,3%), ιδίως κατά τη διάρκεια των αρχικών ενέσεων στο σπίτι.

Εν τέλει, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και εκπαίδευσης των ασθενών που χρησιμοποιούν αναστολείς PDE5 και θεραπεία ενδοπεϊκών ενέσεων για την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Αυτή η μελέτη συμβάλλει με πολύτιμες πληροφορίες στην κατανόηση της ασφάλειας των ατόμων που υποβάλλονται σε πρόγραμμα αποκατάστασης του πέους μετά από ριζική προστατεκτομή.

Παράπλευρα της αποκατάστασης του πέους, ένα ακόμα εύρημα που προκύπτει από τα παραπάνω, είναι η τεράστια σημασία της ιατρικής εποπτείας και καθοδήγησης κατά την λήψη οποιασδήποτε θεραπευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Ο ανδρολόγος σας είναι αυτός που γνωρίζει το ιστορικό σας, μπορεί να σας συστήσει την κατάλληλη για εσάς θεραπεία και να παρέμβει άμεσα και αποτελεσματικά στην εμφάνιση οποιασδήποτε τυχόν ανεπιθύμητης ενέργειας. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα φάρμακο χωρίς πιθανές παρενέργειες οι οποίες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και κατά συνέπεια ποτέ δεν θα πρέπει να λαμβάνετε φάρμακα για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας χωρίς την καθοδήγηση και την συμβουλή του προσωπικού σας ιατρού.

Με πληροφορίες από το https://www.issm.info/sexual-health-headlines/penile-rehabilitation-after-radical-prostatectomy

Διαβάστε Επίσης