Search
Close this search box.

Καρκίνος Προστάτη, Ακράτεια και Στυτική Δυσλειτουργία

Στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών ο καρκίνος του προστάτη αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα από την διάγνωση στην θεραπεία, έως την ανάκτηση της στύσης και της εγκράτειας.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Χειρουργός Ουρολόγος –Ανδρολόγος είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, πρώην πρόεδρος του UGRS (Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Επανορθωτική Ουρολογική Χειρουργική) και διευθυντής της Σεξουαλικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Περιεχόμενα Σελίδας Καρκίνου του Προστάτη - Ακράτειας

Σύνοψη

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας από τους πιο συχνούς καρκίνους των ανδρών. Συνήθως αναπτύσσεται αργά και αρχικά είναι περιορισμένος στον προστάτη αδένα όπου μπορεί να μην προκαλέσει σοβαρή ζημιά. Παρόλα αυτά ενώ κάποιοι τύποι προστατικού καρκίνου μεγαλώνουν αργά και μπορεί να χρειαστούν ελάχιστη ή και καθόλου θεραπευτική παρέμβαση, άλλοι τύποι είναι επιθετικοί και μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα.

Ο καρκίνος του προστάτη που εντοπίζεται εγκαίρως –όταν είναι ακόμα περιορισμένος στον προστάτη- έχει καλύτερες πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης.

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η ταχύτητα ανάπτυξής του, ο βαθμός επέκτασής του και η συνολική υγεία του ασθενούς όπως επίσης και την προσεκτική αξιολόγηση του οφέλους και των πιθανών κινδύνων από την θεραπεία.

Λαπαροσκοπική Ριζική Προστατεκτομή

Η Λαπαροσκοπική Ριζική Προστατεκτομή είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται ο προσβληθείς από καρκίνο προστάτης του ασθενή. Η λαπαροσκοπική επέμβαση διαφέρει από την παραδοσιακή ανοιχτή, καθώς απαιτούνται μόνο 5 μικρές τομές για την διενέργειά της, σε αντίθεση με την ανοιχτή επέμβαση που απαιτεί εκτεταμένη τομή. Κατά συνέπεια το κοιλιακό τραύμα είναι πολύ μικρότερο, τα αισθητικά αποτελέσματα σαφώς καλύτερα και ο χρόνος αποθεραπείας είναι κατά κανόνα μικρότερος.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου τρεις ώρες και οι ασθενείς νιώθουν πολύ καλύτερα με  λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο. Επιπλέον, σε αντίθεση με την ανοιχτή επέμβαση που τοποθετείται καθετήρας στον ασθενή για 2 – 3 εβδομάδες, στις περισσότερες λαπαροσκοπικές προστατεκτομές ο καθετήρας αφαιρείται την τρίτη μέρα μετά την επέμβαση.

Ενδεικτικό της διαφοράς είναι το γεγονός ότι κατά το ανοιχτό χειρουργείο η τομή που απαιτείται είναι περίπου 20 εκατοστά ή και μεγαλύτερη. Η ελάχιστα επεμβατική λαπαροσκόπηση χρειάζεται μόνο 4 ή 5 μικροσκοπικές τομές, διαμέτρου λιγότερο από 1 εκατοστό η κάθε μια, για την είσοδο των χειρουργικών εργαλείων. Η λαπαροσκοπική προστατεκτομή προσφέρει στον χειρουργό καλύτερη ορατότητα της πυέλου, επιτρέποντας έτσι την ακριβή αφαίρεση του προστάτη, με πολύ μικρότερη απώλεια αίματος, ώστε ο καρκίνος του προστάτη να εκριζωθεί οριστικά.

Η επιστημονική ομάδα στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει μακροχρόνια εμπειρία στην πραγματοποίηση της λαπαροσκοπικής προστατεκτομής και παρακολουθεί συνεχώς τις νέες εξελίξεις της ρομποτικής σε αυτόν τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της ιατρικής τεχνολογίας. Επιπλέον πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής προστατεκτομής περιλαμβάνουν:

 

  •     Μειωμένο χρόνο νοσηλείας (περίπου 2 μέρες) και ταχύτερη επούλωση.
  •     Λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο.
  •     Ταχύτερη ανάρρωση.
  •     Ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα και την εργασία.
  •     Μικρότερες τομές και ουλές.

Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή

Η Ρομποτική Προστατεκτομή είναι ελάχιστα επεμβατική τεχνική που χρησιμοποιεί ρομποτικό εξοπλισμό για την αφαίρεση του προστάτη. Η ρομποτική τεχνολογία επιτρέπει στον χειρουργό να επέμβει μέσα από μικρές «εισόδους» αντί για μεγάλες τομές, με αποτέλεσμα μικρότερο χρόνο ανάρρωσης, λιγότερες επιπλοκές και μειωμένο χρόνο νοσηλείας. Η ρομποτική χειρουργική συνδυάζει ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές με κλινική τεχνολογία αιχμής.

Επιπλέον η ρομποτική προστατεκτομή προσφέρει τρισδιάστατη όραση και κατεύθυνση ακριβείας για νευροπροστασία (διατήρηση αγγειονευρωδών δεματίων), απαραίτητη για την διατήρηση της στυτικής λειτουργίας αλλά και της εγκράτειας των ούρων.

Το τρισδιάστατο σύστημα οπτικής μεγεθύνει το χειρουργικό πεδίο έως και 15 φορές και βελτιώνει την ικανότητα του χειρουργού να εντοπίζει και να ελέγχει τα μικρά αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας την απώλεια αίματος. Μέσω της ρομποτικής τεχνολογίας δίνεται η δυνατότητα για επέμβαση υψηλής ακριβείας καθώς τα ρομποτικά άκρα παραμένουν πάντα σταθερά και οι ρομποτικές κλειδώσεις διευκολύνουν τον χειρισμό των ιστών και την επέμβαση υπό οποιαδήποτε γωνία, σε θέσεις που ένας χειρουργός ουρολόγος θα δυσκολευόταν να προσεγγίσει.

Στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο υπάρχει συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα των Η.Π.Α. της Σουηδίας που θεωρείται η μητέρα της ρομποτικής χειρουργικής, με συνέπεια οι τεχνικές μας να βελτιώνονται συνεχώς και να βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να χρησιμοποιούμε τα πιο εξελιγμένα συστήματα.

Η ζωή μετά την προστατεκτομή!

Για την εξάλειψη του καρκίνου, είναι πολύ πιθανό κατά την επέμβαση οι μηχανισμοί του σώματος που βοηθούν στον έλεγχο της ροής των ούρων και η στυτική λειτουργία να έχουν επηρεαστεί. Είναι λοιπόν απόλυτα κατανοητό ότι η πλειοψηφία των ανδρών ανησυχεί για την ανάκτηση της στύσης και τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης ύστερα από μια χειρουργική επέμβαση στον προστάτη.

 

Ανάκτηση της Εγκράτειας

Έγχυση αυξητικών παραγόντων

Η έγχυση αυξητικών παραγόντων, όπως το κολλαγόνο στον αυχένα της ουροδόχου κύστης, μπορεί να βοηθήσει στο να διατηρηθεί κλειστό το στόμιο της ουρήθρας και της κύστης και ενδέχεται να αποτρέψει τις μικρές διαρροές. Ακόμη και αν οι ενέσεις είναι επιτυχείς, μπορεί να χρειαστεί επανάληψή τους σε βάθος χρόνου για να διατηρηθεί η εγκράτεια.

 

Ταινία διόρθωσης ακράτειας

Η ταινία διόρθωσης ακράτειας τοποθετείται στο σώμα με την χρήση μιας ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου. Μια μικρή ταινία κατασκευασμένη από συνθετικό πλέγμα τοποθετείται μέσω τριών μικρών τομών. Η ταινία αυτή υποστηρίζει την ουρήθρα, αποκαθιστώντας τον έλεγχο της κύστης.

 

Τεχνητός ουρηθρικός σφιγκτήρας

Ένα εμφύτευμα μιμείται την λειτουργία του υγιούς ουρηθρικού σφιγκτήρα, αποκλείοντας την ουρήθρα ώστε να διακόπτει τη ροή των ούρων. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εμφύτευση ενός διαστελλόμενου αεροθαλάμου γύρω από την ουρήθρα, ο οποίος φουσκώνει μέσω ενός μπαλονιού που γεμίζει με υγρό και το οποίο τοποθετείται πίσω από το πυελικό οστό. Μια αντλία στο εσωτερικό του οσχέου επιτρέπει στον άνδρα να συστέλλει τον αεροθάλαμο όταν χρειάζεται να ουρήσει. Ο αεροθάλαμος φουσκώνει ξανά αυτόματα, αποκλείοντας σταθερά την ουρήθρα και αποτρέποντας τις διαρροές, ώστε ο καρκίνος του προστάτη να μην αποτελέσει ξανά πρόβλημα.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Αποκατάσταση της σεξουαλικής υγείας

Πολλοί άνδρες διαπιστώνουν ότι χρειάζονται μήνες ή έτη για να ανακτήσουν την στυτική τους ικανότητα, ενώ ορισμένοι διαπιστώνουν ότι η στυτική τους λειτουργία δεν επανέρχεται ποτέ πλήρως. Εάν η στυτική δυσλειτουργία μετά την επέμβαση επιμένει, υπάρχουν τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες λύσεις που μπορούν να εξεταστούν.

 

Κρουστικά κύματα

Για την στυτική δυσλειτουργία, η θεραπεία πραγματοποιείται με τη χρήση μιας συσκευής παραγωγής κρουστικών κυμάτων, η οποία τα εφαρμόζει σε 5 συγκεκριμένες περιοχές του πέους και του περινέου. Καθεμιά από αυτές τις περιοχές δέχεται από 300 μέχρι 1500 κύματα κατά την διάρκεια μιας εικοσάλεπτης συνεδρίας.

Κλινικές μελέτες εμφάνισαν πως η ροή του αίματος αυξήθηκε και σε μερικά περιστατικά διπλασιάστηκε, ενώ βελτίωση συνέχισε να καταγράφεται ακόμα και τρεις μήνες μετά το πέρας των συνεδριών.

Τα στοιχεία δείχνουν λοιπόν πως η θεραπεία με κρουστικά κύματα έχει άμεσα αποτελέσματα σημαντικής θεραπευτικής αξίας. Ακόμα και αν τα προβλήματα στύσης επανεμφανιστούν, η εφαρμογή των κρουστικών κυμάτων μπορεί να επαναληφθεί χωρίς κανένα κίνδυνο για εμφάνιση παρενεργειών

 

Από του στόματος φαρμακευτικές αγωγές

Υπάρχει ένας αριθμός συνταγογραφούμενων φαρμάκων τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την ροή του αίματος προς το πέος. Σε συνδυασμό με την σεξουαλική διέγερση, αυτή η βελτίωση της αιματικής ροής μπορεί να προκαλέσει στύση. Η θεραπεία με φάρμακα είναι συνήθως η επιλογή πρώτης γραμμής για τους περισσότερους άνδρες που παρουσιάζουν στυτική δυσλειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους.

 

Ενέσεις

Κατά την θεραπεία με ενέσιμα φάρμακα, μια μικρή βελόνα χρησιμοποιείται για την έγχυση φαρμάκου απευθείας στην βάση του πέους. Το φάρμακο επιτρέπει την ροή του αίματος εντός του πέους δημιουργώντας στύση. Οι περισσότεροι άνδρες βρίσκουν τη μέθοδο αυτή εξαιρετικά αποτελεσματική και πρακτικά ανώδυνη.

 

Πεϊκή πρόθεση

Όταν οι φαρμακευτικές θεραπείες, οι ενέσεις και οι άλλες μη χειρουργικές θεραπείες δεν επιτυγχάνουν να επιλύσουν το πρόβλημα της στυτικής δυσλειτουργίας, η πεϊκή πρόθεση μπορεί να αποτελέσει μια μόνιμη και ριζική λύση. Η στύση που επιτυγχάνεται με την πεϊκή πρόθεση μπορεί να διατηρηθεί με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο άνδρας, ακόμα και μετά την εκσπερμάτιση, η οποία λαμβάνει χώρα κανονικά.

Συχνές Ερωτήσεις για τον Καρκίνος Προστάτη, Ακράτεια και Στυτική Δυσλειτουργία

Μια μεγάλη πλειοψηφία των ανδρών διαπιστώνει ότι η στύση έχει επηρεαστεί σημαντικά μετά από μια επέμβαση προστατεκτομής. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα η στύση δεν επανέρχεται ποτέ. Πλέον όμως με έγκυρη παρέμβαση ειδικού ουρολόγου-ανδρολόγου, η στύση μπορεί να ανακτηθεί και ο άνδρας να έχει σύντομα μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή.

Όπως και με τους περισσότερους τύπους καρκίνου, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση υπόσχεται καλύτερα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, στις μέρες μας ο καρκίνος του προστάτη είναι πλέον ιάσιμος, πάντα σε συνάρτηση με την ταχύτητα ανάπτυξής του, τον βαθμό επέκτασής του και την συνολική υγεία του ασθενή.

Η ακράτεια είναι από τις πιο ενοχλητικές παρενέργειες που μπορούν να εμφανιστούν μετά από μια επέμβαση στον προστάτη, ιδιαίτερα όταν συμβαίνει κατά την διάρκεια της σεξουαλικής επαφής (κλιμακτουρία). Στο οπλοστάσιο των ουρολόγων υπάρχουν πλέον χειρουργικές, μηχανικές αλλά και συντηρητικές μέθοδοι οι οποίες μπορούν να μειώσουν σημαντικά ή και να εκμηδενίσουν τα συμπτώματα της ακράτειας.

Σε κάποια περιστατικά, οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική ανταπόκριση στα διαθέσιμα θεραπευτικά πρωτόκολλα (χάπια, ενέσεις, αντλίες κενού, κρουστικά κύματα, κ.α.). Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει λύση: Η χειρουργική τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης έρχεται να αποκαταστήσει την στύση και μάλιστα κατά βούληση.