Search
Close this search box.

Οι ενέσεις PRP μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματική θεραπεία για την Στυτική Δυσλειτουργία

Οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) μέσης βαρύτητας, μπορούν να ωφεληθούν από ενδοπεϊκές εγχύσεις αίματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το πρωτόκολλο θεραπείας με PRP φαίνεται ότι αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική βραχυχρόνια θεραπεία καθώς και ότι η θετική επήρεια των ενέσεων συνεχίζει σε βάθος εξαμήνου.

Το PRP δημιουργείται από το αίμα του ίδιου του ασθενή. Διαχωρίζοντας τα αιμοπετάλια οι γιατροί παράγουν το PRP το οποίο έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αιμοπετάλια από το απλό αίμα. Οι ενέσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση παθήσεων όπως η αρθρίτιδα και η τενοντίτιδα.

Προηγούμενες μελέτες σε ζώα έχουν υποδείξει ότι το PRP θα μπορούσε να είναι εξίσου χρήσιμο και στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, αν και μέχρι τώρα οι κλινικές μελέτες σε ανθρώπους υπήρξαν περιορισμένες και τα στοιχεία ελλειπή.

Η παρούσα μελέτη συμπεριέλαβε 60 ετεροφυλόφιλους, σεξουαλικά ενεργούς άνδρες σε σταθερές σχέσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν ΣΔ ήπιου ή μέσου βαθμού με βάση το εργαλείο αξιολόγησης IIEF-EF και η μέση ηλικία τους ήταν τα 58.5 χρόνια.

30 άνδρες έλαβαν θεραπεία με δυο ενέσεις PRP με χρονική απόσταση ενός μήνα μεταξύ τους, ενώ οι υπόλοιποι 30 έλαβαν εικονικό φάρμακο με το ίδιο ακριβώς σχήμα. Οι επανέλεγχοι έλαβαν χώρα μετά από 30 ημέρες, στους τρεις μήνες και στους έξι μήνες, όπου και επαναξιολογήθηκαν λεπτομερώς όσον αφορά τυχόν πόνο (Visual Analogue Scale), τις σεξουαλικές τους εμπειρίες (Sexual Encounters Profile), την στυτική τους λειτουργία (IIEF-EF) και την ικανοποίηση από την θεραπεία (EDITS Tool).

Σε κάθε επανέλεγχο οι επιστήμονες στοχοθέτησαν και έλεγξαν την Ελάχιστη Κλινικά Σημαντική Διαφορά (ΕΚΣΔ). Για παράδειγμα οι άνδρες με ήπια και ήπια προς μέση ΣΔ, θεωρούνταν ότι πέτυχαν την ΕΚΣΔ αν οι επιδόσεις τους στο ερωτηματολόγιο IIEF-EF είχαν βελτιωθεί κατά δύο ή περισσότερους πόντους. Για τους άνδρες με ΣΔ μέσης βαρύτητας, θεωρούνταν ότι πέτυχαν την ΕΚΣΔ εάν οι επιδόσεις τους στο IIEF-EF ήταν βελτιωμένες κατά 5 ή περισσότερους πόντους.

Λόγω της πανδημίας, ένας άνδρας από την ομάδα PRP και τέσσερις άνδρες από την ομάδα εικονικού φαρμάκου δεν παρακολούθησαν τους επανελέγχους.

Οι επιστημονική ομάδα ανακοίνωσε τα παρακάτω αποτελέσματα:

 

Ποσοστό ανδρών που πέτυχαν την ελάχιστη κλινικά σημαντική βελτίωση

 

 30 μέρες

3 μήνες

6 μήνες

PRP

 76%

69%

69%

Εικονικό
φάρμακο

 25%

39%

27%

Οι άνδρες που έλαβαν θεραπέια με PRP επίσης ανέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την θεραπεία τους και τα αποτελέσματά της από την ομάδα εικονικού φαρμάκου. Επίσης η ομάδα εικονικού φαρμάκου ανέφερε και περισσότερο πόνο, ενώ δεν σημειώθηκε καμία παρενέργεια σε κανένα από τους συμμετέχοντες.

Οι συγγραφείς σημειώνουν τους ακόλουθους περιορισμούς στην έρευνα: α) Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε ασθενείς ενός συγκεκριμένου κέντρου χρησιμοποιώντας έναν τύπο διαχωρισμού του PRP. β) Η ομάδα ελέγχου ήταν μικρή και ο χρόνος επανελέγχου περιορισμένος. γ) Δεν πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις μεταξύ ασθενών με διαφορετικής βαρύτητας ΣΔ.

Όπως αναφέρει η ερευνητική ομάδα, «Ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου το PRP βελτιώνει την στύση παραμένει άγνωστος και είναι ξεκάθαρο ότι τα πολύ ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα δίνουν το έναυσμα για περαιτέρω και πιο λεπτομερή κλινική μελέτη».

Η περαιτέρω αυτή μελέτη θα πρέπει να επικεντρώνεται στο ποια θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι πιο αποτελεσματικά και στο εάν το PRP πρέπει να αποτελεί μονοθεραπεία ή σαν μέρος μιας συνδυαστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Συνολικά η ενδοπεϊκή θεραπεία με PRP, είναι αντιπρόσωπος του ευρύτερου αναπτυσσόμενου πεδίου της αναγεννητικής ιατρικής και φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη προσθήκη στο «οπλοστάσιο» κάθε ανδρολόγου.

Διαβάστε Επίσης