Search
Close this search box.

Διακρίσεις σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ και επιπτώσεις στην σεξουαλική υγεία

ΛΟΑΤΚΙ+

Οι διακρίσεις σε βάρος κοινοτήτων όπως η ΛΟΑΤΚΙ+ μπορούν να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ευεξία των ατόμων που ανήκουν σε αυτές. Το αρτικόλεξο ΛΟΑΤΚΙ+ προέρχεται από τις λέξεις «Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος και Τρανς». Το διεθνές αρτικόλεξο είναι LGBTQIA+ και αναφέρεται σε όλα τα άτομα εκτός των ετεροφυλόφιλων και των ατόμων που συμφωνούν με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά την γέννηση (cisgender).

Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι διακρίσεις και οι συστημικές ανισότητες που ενυπάρχουν στους υγειονομικούς φορείς δυσχεραίνουν την πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας, κάτι που φυσιολογικά έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθεαυτή υγεία τους. Επιπλέον ο εμμένων κοινωνικός στιγματισμός και οι κοινωνικές προκαταλήψεις επιβαρύνουν τόσο την συναισθηματική, όσο και την σωματική υγεία των μελών της κοινότητας. Αυτές οι προκαταλήψεις μπορούν να είναι έμμεσες (μη συνειδητές συμπεριφορές ή στερεότυπα γύρω από μια ομάδα ανθρώπων) ή άμεσες (ενσυνείδητα προκατειλημμένες συμπεριφορές)

Με βάση τα παραπάνω, ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι διακρίσεις συνδέονται με αρκετά σοβαρά προβλήματα υγείας όπως η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, ο αυτοκτονικός ιδεασμός, η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), η κατάχρηση ουσιών και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δυστυχώς οι διακρίσεις μπορούν να έχουν αρνητική επίπτωση και στην σεξουαλική υγεία των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ με πολλούς τρόπους.

Οι ειδικοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι η ψυχική υγεία του ατόμου παίζει τεράστιο ρόλο στην σεξουαλική υγεία του, και οι ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη και το άγχος μπορούν να είναι πολύ επιζήμιες για την σεξουαλική λειτουργία και ικανοποίηση.

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη μπορούν να παρουσιάζουν συμπτώματα όπως απάθεια, κόπωση και μείωση της ερωτικής επιθυμίας και διέγερσης. Σε κάποιες περιπτώσεις το άγχος έχει συνδεθεί επίσης με μείωση της επιθυμίας και της διέγερσης. Εναλλακτικά, οι άνθρωποι που πάσχουν από αγχώδεις διαταραχές είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν ψυχαναγκαστικές σεξουαλικές συμπεριφορές ή να απορροφημένοι από στρεσογόνες σκέψεις κατά την διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Επιπλέον οι φαρμακευτικές αγωγές που χορηγούνται για τις διαταραχές αυτές μπορούν και οι ίδιες να παρεμποδίσουν την επιθυμία και την διέγερση, επιβαρύνοντας πολλές φορές την κατάσταση. Συνεπώς ο συσχετισμός μεταξύ ψυχικής υγείας και σεξουαλικών δυσκολιών είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα που βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω των διακρίσεων και προκαταλήψεων που αντιμετωπίζει.

Επιπρόσθετα, πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα πολλές φορές βιώνουν την απόρριψη από την οικογένειά τους, το σχολικό περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον και την τοπική κοινότητα λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου τους. Αυτή η απόρριψη (ή ο φόβος της απόρριψης) μπορεί να κάνει το άτομο να μη νιώθει άνετα να εκφραστεί ελεύθερα και να βρίσκεται με τους συντρόφους που επιθυμεί. Η προσδοκώμενη ή βιωμένη απόρριψη λόγω της ταυτότητας του φύλου ή του σεξουαλικού προσανατολισμού είναι ακόμα ένας τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται αρνητικά η σεξουαλική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι τα νεαρότερα ΛΟΑΤΚΙ+ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης σε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) και είναι πιθανότερο να εμπλακούν σε ριψοκίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές από τον γενικό πληθυσμό. Για την ακρίβεια, ο επιπολασμός της γονόρροιας, των χλαμυδίων και του HIV βρέθηκε ότι είναι δυο φορές υψηλότερος στα ομοφυλόφιλα και αμφισεξουαλικά νεαρά άτομα απ’ ότι στους ετεροφυλόφιλους άνδρες, κάτι που μπορεί να είναι παράγωγο της ελλιπούς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και των ελλιπών πηγών ενημέρωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Τέλος, δεν πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι πολλά τρανς άτομα αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες επαναπροσδιορισμού φύλου. Συνήθως οι επιλογές επαναπροσδιορισμού δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς ή δεν προσφέρονται καν σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η κατάσταση αυτή παρεμποδίζει τα τρανς άτομα από την έκφραση της ταυτότητας του φύλου τους όπως επιθυμούν, οδηγώντας εν δυνάμει σε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους.

Ευτυχώς υπάρχουν προστατευτικές δικλείδες που μπορούν να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των διακρίσεων στην σεξουαλική υγεία. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ που υποστηρίζονται από την κοινότητα και την οικογένεια παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα από όσα απορρίπτονται. Επιπλέον η διασφάλιση της πρόσβασης για όλους σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και σε υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, θα αποτελούσε μια έμπρακτη απόδειξη υποστήριξης. Ένας καλός τρόπος για να καθίστανται υπόλογοι οι φορείς για περιστατικά διακρίσεων, είναι η θέσπιση πολιτικών εναντίον των διακρίσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Συμπερασματικά, η ποιοτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που απευθύνεται σε όλους και αντιμετωπίζει τους προβληματισμούς όλων των νέων είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η σεξουαλική υγεία όλων των ατόμων, ασχέτως σεξουαλικού προσανατολισμού.

Πηγή: https://www.issm.info/sexual-health-qa/what-are-the-sexual-health-consequences-of-lgbtqia-discrimination

Διαβάστε Επίσης