Γονόρροια

Η γονόρροια (ή βλεννόρροια) είναι μια από τις πιο τυπικές σεξουαλικά μεταδιδόμενους νόσους. Για ιστορικούς λόγους, η ύπαρξή της ήταν γνωστή από τα αρχαία χρόνια, αφού έχουμε αναφορές σε αυτή σε αρχαία αιγυπτιακά κείμενα περίπου 3 χιλιάδες χρόνια προ Χριστού! Αν και η ανακάλυψη της πενικιλλίνης γύρω στο 1950…

Read More
Μιλήστε μας