Έρπης Γεννητικών Οργάνων

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων είναι ένα συχνό σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Παρόλα αυτά, μπορεί να μεταδίδεται όχι μόνο με τη σεξουαλική επαφή, αλλά και μέσω των χεριών που έχουν πρώτα ακουμπήσει άλλη περιοχή του σώματος με έρπη πχ. έρπης των χειλιών του στόματος (επιχείλιος έρπης) Ο έρπης…

Read More
Μιλήστε μας